Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği

A. Serhat Demirel

İç İletişim

Firmaların boyutları büyüdükçe , kendi çalışanları da hedef kitleleri haline geliyor. Onların kazanılması, kendilerinin  sadece müşteri olarak görülmesi demek değil, en yakınımızda olan ve markayı en iyi tanıyanların birer marka elçisine dönüşebilmesini sağlayabilmek.

Her iç iletişim projesi; bir şirketin kendisini nasıl şekillendirdiği ve konumlandırdığı, değerlerini güncel olarak nasıl dile getirdiği ve sürmekte olan etkinliklerini günün sonunda, nasıl ilettiğinin bir ifadesidir.

İçeriği ister kurumsal, ister İK işlemleri, KSS ya da değişim yönetimiyle ilgili olsun, her iç iletişim, kavramsal, stratejik ve resmi olarak kurumsal iletişime bağlı ve onun bir parçasıdır.

Her iç iletişim projesi, her şeyden önce, çalışanlara yönelik bir marka iletişim projesidir.

İç iletişimin kökleri ve nedenleri marka iletişiminde yatar, oradan yola çıkar ve her zaman marka öğeleri ve değerleri ile uyumlu olan, ilgili ve özgün iletişim projeleri oluşturmayı amaçlar.

Çalışan bilgisini güçlendirme amacıyla, farklı temas noktalarından ve her ortamda doğru bir dille, tutarlı bir iç iletişim çalışması, çalışanların ait olma ve gurur duyma duygularını yükseltir ve geliştirir.

Bu yolla, her çalışan çalıştığı şirketi daha iyi tanır, bilir ve anlar, gururunu ve motivasyonunu artıran biçimde onun, özel bir role sahip ve eşsiz bir parçası gibi davranmaya başlar.

IQ + EQ = BQ ( Marka Aklı )

İç Marka Deneyiminin Yolculuğu, Bilgilendirme – Tanıma ve Motive Etme süreçlerinden oluşur. Bu süreç aynı zamanda Bellek Oluşturma ve İyileştirmeyi de kapsar.

TANI, HAREKETE GEÇ, DENEYİMLE, PAYLAŞ

Tüm bu süreç ağırlıkla doğrudan pazarlama kuralları çerçevesinde yürümekte, İç dijital iletişim, iç organizasyonlar, veri tabanı yönetimi, iç kampanya yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluk projeleri yaratarak hayata geçmektedirler.

Bu noktada ortaya bir sorun çıkıyor.

Bu sürecin firmalarda liderliğini kim yapmalı?

Pazarlama?

Kurumsal İletişim?

İnsan Kaynakları ?

İç İletişim Projeleri adı üstünde “iletişim” projeleridir ve Kurumsal İletişim departmanlarının liderliğinde bir ekip tarafından yönetilmelidir.

Tabii ki, Pazarlama ve İK Bölümleri de; strateji oluşturma, vizyon geliştirme, sosyal sorumluluk gibi en önemli konularda içerik yaratılmasını sağlayan birimler olarak görev alacaklardır.

Kurum ve Marka açısından İç İletişim Projelerinin en önemli kriterleri; doğru etkinlikler ve etkili yaratıcı fikirlerle yola çıkılması, sonucunda da niteliksel ve niceliksel raporlama verilerinin analizleriyle doğru ölçümlemelerin ve bu ölçümlemelerin sonucuyla daha iyiye ve verime doğru aşama kaydetmek olmalıdır.

Gerek Doğrudan Pazarlamacılar açısından  gerekse markalar açısından  İç İletişim Projeleri; doğrudan pazarlama tekniklerinin uygulandığı ve sonuçlarının izlendiği en değerli laboratuvarlardır.

 

A.Serhat Demirel

@aserhatdemirel

DPID AsBaşkanı

DİĞER BLOG YAZILARI

Kimin elemanı? Sınırlar?

Yeni

Sektörün kendini baltalayan kısır döngüsü

Yeni

Bir yıl daha bitti bir yeni yıl daha geldi

Yeni

Sıra e-ticaret Kanunu yönetmelik adımında

Yeni

Bir ödül daha almaz mısınız?

Yeni

Şu bizim çizgi nerede?

Yeni

radore

©2018 DOĞRUDAN PAZARLAMA İLETİŞİMCİLERİ DERNEĞİ BU SITEDE BULUNAN YAZI VE ÇIZIMLERIN HER HAKKI SAKLIDIR.