Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği

Sinan Günal

Sıra e-ticaret Kanunu yönetmelik adımında

“Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun”, çok kısa bir süre önce Resmi Gazete’de yayımlandı ve Mayıs 2015’te yürürlüğe giriyor.

DPİD olarak, “İzinli Pazarlama” prensipleri dahilinde kurulacak marka-hedef kitle iletişimlerinin çok daha sağlıklı ve taraflar arasında uzun vadeli, güvene dayalı ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu ana prensiple yola çıkıldığına inandığımız bu Kanun’un “ruhunu”, bu nedenle başından beri destekledik.

Olumlu bir amaç ile çıkılan bu yolda ise, haksız rekabeti önlemek, iletişim platformlarının farklılıklarını gözetecek süreçleri ortaya koymak, ayrıca süreçlerin Kanun’u uygulayacak devlet kurumlarının işlerini kolaylaştıracak şekilde yoruma ve kötü niyete açık durumda kalmasından kurtarılması amacıyla ilgili yönetmelikler çıkartılırken aşağıdaki konuların üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda;

• Şikayet mekanizmalarının şeffaf biçimde kurgulanması,

• Haksız rekabet yaratacak kötü niyetli şikayetlerin önüne geçilmesi için gerekli süreçlerin yaratılması,

• Keyfi veya konunun detayına hakim olunmadan karara bağlanabilecek cezai uygulamaların önüne geçilmesi,

• Halihazırda oluşturulmuş ve izinli olarak kullanılmakta olan veritabanlarının uygun bir prosedür ile kullanımının önünün açılması,

• Alınan iznin ispatı için uygun yöntemlerin ve sorumlulukların belirlenmesi

• İzin alma ve çıkış işlemleri için mecraların teknik yeterliliklerinin göz önüne alınarak süreçlerin kurgulanması gibi konularda Kanun’a ait çıkartılacak yönetmelikte adım atılmasının önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu nedenle DPİD, Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile eş zamanlı olarak ilgili yönetmeliklerin hazırlanmasına katkı verebilmek adına kendi bünyesinde bir komisyon kurmuş ve görüşlerini yetkili mercilere iletmek adına hazırlıklara başlamıştır.

 

Sinan Günal

Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği

Yönetim Kurulu Üyesi

DİĞER BLOG YAZILARI

İç İletişim

Yeni

Kimin elemanı? Sınırlar?

Yeni

Sektörün kendini baltalayan kısır döngüsü

Yeni

Bir yıl daha bitti bir yeni yıl daha geldi

Yeni

Bir ödül daha almaz mısınız?

Yeni

Şu bizim çizgi nerede?

Yeni

radore

©2018 DOĞRUDAN PAZARLAMA İLETİŞİMCİLERİ DERNEĞİ BU SITEDE BULUNAN YAZI VE ÇIZIMLERIN HER HAKKI SAKLIDIR.