Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği

Hakkımızda

Geleneksel pazarlama iletişimi yaklaşımlarının dışında kalan stratejiler ve yöntemlerin pazarlama bütçelerinden aldıkları pay her geçen gün artıyor, alternatif mecraların kullanımı hızla yaygınlaşıyor.

Bu gelişmeye paralel olarak pazarlama hizmetleri sektöründe birbirinden çok farklı uzmanlık alanları ve bu alanlarda faaliyet gösteren şirketler doğuyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde dehızla gelişen bu sektörü temsil etmek üzere Eylül 2005’te DPİD (Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği) kuruldu.

DPİD doğrudan pazarlamayı, kitlesel iletişim araçları dışındaki mecraları kullanarak hedef kitle ile marka arasında ilişki kuran, bağlılık yaratan,satın almaya teşvik eden, interaktif, somut, davetkar, katılımcı ve sonuçları ölçülebilen pazarlama iletişimi faaliyetleri olarak tanımlıyor.

DPİD tarafından yaptırılan araştırmaya göre Türkiye’de 2015 yılında sektör büyüklüğü 1.7 milyar USD’dir.

Misyon

DPİD, doğrudan pazarlama sektörüne vizyon kazandırmak, sağlıklı büyümesini sağlamak, sektör çalışanları arasında iletişim kurmak, hizmet kalitesini yükseltmek ve haksız rekabete karşı mücadele etmek amacıyla kurulmuştur.

Vizyon

DPİD doğrudan pazarlama sektörünün sorunları için çözüm geliştirecek, sektörün itibarının yükseltilmesi için çalışmalar yapacak, eğitim programları düzenleyecek, etik kuralları oluşturacak, hizmet alan ve hizmet veren şirketler , devlet kurumları, üniversiteler ve diğer sivil toplum kuruluşları arasında sağlıklı ve verimli bir iletişim kurulmasına yardımcı olacaktır.

Derneğin Amacı

Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği üyesi şirketler kitlesel iletişim araçları dışındaki mecraları kullanarak hedef kitle ile marka arasında ilişki kuran, bağlılık yaratan, satın almaya teşvik eden, interaktif, somut, davetkar, katılımcı ve sonuçları ölçülebilen pazarlama iletişim projeleri tasarlar ve/veya uygular. Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği içinde bulundukları sektörün gelişmesine, sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacı  ile kurulmuştur.

Dernek Faaliyet Alanları

1- Etkinlik Pazarlaması

2- Veritabanına Dayalı Pazarlama

3- İnteraktif Pazarlama

4- Satış Noktasında ve Sahada Pazarlama

Dernek Organları

12 Temmuz 2021 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Mart 2023 tarihine kadar görev yapacak Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu belirlenmiştir:

Yönetim Kurulu

Başkan:                      Elmas Özler - bluechip
Başkan Yardımcısı:     Yaşar Şeki - Ceo Event
Başkan Yardımcısı:     Zuhal Gezer Demirci - Kayra Grup
Başkan Yardımcısı:     Burak Kılavuz - Standby Creative Group
Sayman:                     Bülent Garip - Kırmızı Fikirler
                     

Yedek Üye:                 Fatih Türe - elli5 event
Yedek Üye:                 Yeşim Ertürk - Hedef Direct
Yedek Üye:                 Mesut Özalp - Ekom Group
Yedek Üye:                 Emrah Türköz - Mystaff
Yedek Üye:                 Tolga Artan - Luckyeye
 

 

Denetleme Kurulu

Başkan:                    İlker Akar - dsm group
Üye:                         Emre Çoroğlu - Taktx
Üye:                         Cem Alpay - Tanı

Yedek Üye:             Nilüfer Gürtekin Yalçınkaya - Lobby Marketing Group
Yedek Üye:             Taşkın Aslan - Response
Yedek Üye:             Hüseyin Şentürk - CRM Retail

 

Üyelik Koşulları

Derneğe Üyelik Kriterleri Nelerdir?

Birincil faaliyet alanı Dernek faaliyet alanları/iş alanlarından en az bir tanesi olan şirketler derneğe üye olabilirler. Şirketleri temsil eden yetkililerin üye şirketin sahibi, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü veya şirketin temsilci atamaya yetkili mercileri tarafından yazılı beyan ile dernek işleri için yetkilendirilen kişilerden olması zorunludur.

• Sektörde en az üç yıldır faaliyette olması veya yurtdışında aynı sektörde faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye şubesi olarak en az bir yıldır aktif olması

• En az beş yerel ve/veya uluslar arası markaya hizmet vermesi

• Dernek üyesi şirketler dernek tarafından belirlenecek meslek ahlak ilkelerine ve meslek standartlarına uymayı kabul ederler.

radore

©2018 DOĞRUDAN PAZARLAMA İLETİŞİMCİLERİ DERNEĞİ BU SITEDE BULUNAN YAZI VE ÇIZIMLERIN HER HAKKI SAKLIDIR.